Sunday, March 29, 2009

اولیس بی مقصد

دارم روزهای سختی را می گذرانم.اگر می شد طیف تغییرات درونی را که بعضی از لحظات در عمق جانم تجربه می کنم،بیرونی کرده و بنویسم مطئنم از فرط گستردگی و تناقض یک کمدی تراژیک تمام عیار شکل می گرفت.سه هفته ای هست که به شدت درگیر خودم هستم.سفر غریبی داشتم به اعماق،ترس ها و زخم ها را دیدم و اودیسه غریب من همچنان ادامه دارد.


من جستجوگرم.جستجوگر ها همه سرگردانند.ثبات و سکون، قاتل آسایش جانشان است.باید مدام چیزی کشف کنند تا خوش باشند و راضی،سیاحت است که دل شادشان می کند نه ساختن.برای جستجوگر ها هیچ چیز مثل سفر مهم نیست:سفری به اطراف جهان یا به اعماق دنیای غنی درون.جستجوگر اگر نتواند سفر کند غمگین است،جستجوگر اگر نتواند سرگردانیش را مثل یک هدیه کائنات بپذیرد و ارج نهد در یک قدمی انهدام است،جستجوگر اگر نداند تنهایی سرنوشت محتوم اوست در معرض خطر گریز از تنهایی است و جستجوگر اگر تنها نباشد مثل ماهی بیرون از آب است


روزهای سختی را دارم می گذرانم.روزهای سخت تری هم در پیشند.جستجوگر به صورت غریزی توفان را بو می کشد و من مشامم پر شده این روزها از بوی باد های سخت،موج های بزرگ،آبهای تیره...می ترسم و بزرگترین نبردم شاید همین باشد که نگذارم ترس فلجم کند.ایتاکا سراب است،مقصدی در کار نیست،هر جستجوگری روزی باید این را بفهمد،انگار نوبت به من رسیده...

6 comments:

 1. بلاخره که آروم می شه.. همیشه که طوفانی نمی مونه ارباب خان جان..

  ReplyDelete
 2. امیدوارم بادهای موافق به بادبان کشتی تون بوزه ارباب...

  ReplyDelete
 3. .ایتاکا سراب است،مقصدی در کار نیست،
     مسیر  وجود دارد و مقصد در کار نیست _راه سوم  راه بی فرجام_ گم شدن شیرین  است . این گم بودن شیرین است . زمانی ترس بدون مقصد بودن مرا از رفتن باز می داشت ..اما  فهمیدم که الخیر فی ما وقع ، مسیر شیرین است ، حال  بهترین زمان است .

  _

  ReplyDelete
 4. کاش روز های سخت کمی نرم تر می گذشتند.،

  ReplyDelete
 5. سلام
  خوشبختم. من هم جستجوگرم. نه اینکه با خواندن نوشته ات به این نتیجه رسیده باشم. نه. سالها پیش کسی به من گفت به دنبال ماندن و ریشه دواندن و آرامش در ساحل امن نباشم و قید مثل همه بودن را بزنم و خیلی مشتاق مثل دیگران بودن نباشم چون نمی شود و نمی شوم. و این تکه تکه شدن در میان میل به ماندن و شوق رفتن را من هم خوب می فهمم.

  ReplyDelete
 6. گرچه منزل بس خطر ناک است ومقصد بس بعید  / هیچ راهی نیست کان  را نیست پایان غم مخور

  ReplyDelete