Thursday, November 6, 2008

عذاب خدا چند سالی هست که نازل شده قربان!

آقایان!حرف هایتان دیگر تکراری شده،به جای اینکه بترساندمان به خنده وادار مان می کند.بعد از این همه بگیر و ببند و بزن و بکش آخرش برای دفاع از نوچه هایتان مجبور می شوید منتقدان را حواله به عذاب الهی کنید که چه؟ما ملت عاد و ثمودیم یا شما هود و صالح؟ما باید شاکر چه چیزی باشیم؟تورم ٢۴ درصدی؟اجاره خانه دو برابر؟فساد اجتماعی؟ترافیک و آلودگی هوا؟اقتصاد مضمحل؟تحریم بین المللی؟اختناق فرهنگی؟رتبه اول فرار مغز ها و تصادفات جاده ای و تخریب جنگل ها و...؟جان من دقیقن شفاف بفرمایید ما برای کدام قسمت باید شاکر باشیم تا بی درنگ شکر نعمت به جا آوریم.


هنوز کلام منعقد نشده شهروند امروز را تعطیل فرمودند.چون اقدامات دولت را غیر واقعی جلوه می داد.شک می کنم بعضی وقت ها که اصلن شما در این مملکت،بین مردم زندگی می کنید یا نه؟کدام اقدامات دولت؟زمستان ها گاز نداریم،تابستان ها برق.قیمت همه چیز سر به فلک گذاشته و تنها چیزی که دولت کریمه اسلامی تثبیت کرده سطح دستمزد هاست.بی عدالتی و اختلاف طبقاتی کمر شکن شده و تنها چیزی که مهرورز خان عزیز موفق به تقسیمش شده فقر است.همه جهان به چشم تروریست نگاهمان می کنند....باز من خر!من ابله!من خود فروخته!من عامل استکبار جهانی و امپریالیسم و هزار کوفت دیگر...من باب موعظه حسنه بفرمایید دقیقن بنده کمترین، باید بابت چه چیزی شاکر باشم که عذاب خدا نازل نشود؟


جسارتن عرض میکنم!رویم به دیوار به نظر حقیر عذاب خدا سه سالی هست که نازل شده اما انگار به حوالی شما نرسیده هنوز که شرط می بندم دیر یا زود می رسد.عذاب نازل شده است حضرات،خبرش خدمتتان نرسیده که می رسد دیر یا زود

7 comments:

 1. صحبت از عذاب خدا کردن یعنی تن دادن به ادبیات حضرات فرض های مضحک آقایان... عذاب خدا اصلا کیلویی چند؟ امیر جان قویا توصیه میکنم این کتاب orielntalism ادوارد سعید رو یه نگاهی بنداز تا منظورم را از افتادن در دام گفتمان  و ادبیات جریانی که علنن با آن در حال جنگیم را بهتر متوجه شوی...

  ReplyDelete
 2. برات حتما جواب دارند رفیق!
  اینگونه از انان مپرس ......
  در مسیری که طراحیش می کنند نرو.
  نگاه خودت رو محکم بچسب که اینان غارتگرانی بی همه چیزند..........

  ReplyDelete
 3. آخرین پدرخواندهNovember 6, 2008 at 9:30 AM

  باید قبل از توقیف شهروند شکر میکردی ککه هنوز توقیف نشده . شکر نکردی ! این هم نتیجه اش!!!

  ReplyDelete
 4. از خطابه های پخش شده .... می گویی "دوست جان.
  بی خیال! این عمر می گذرد و زندگی مان نیز بیشتر... .

  ReplyDelete
 5. وضعیت بدیه... بد تر این که آدم تو این وضعیت مثل چی از این می ترسه که وضعیت بدتر بشه! اونقدر بدتر که دیگه نه دینی بمونه و نه ایرانی...

  ReplyDelete
 6. آرمان آریاییNovember 6, 2008 at 11:13 AM

  وای  دلمون به شهروند امروز خوش بود که اونم...به امید فردای روشن برای من٬ تو و تمام مردم دنیا

  ReplyDelete
 7. عرفان جان شوخ طبعی نهفته در آن عذاب خدا نازل شده رو شاید کمرنگ گذاشتم...و الا صرفن دست انداختن حضرات با ادبیات خودشون بود و لاغیر

  ReplyDelete