Friday, January 2, 2009

پرشین نمی گذارد بنویسم از بس صفحه نوشتنش باز نمی شود...الله اکبر!

10 comments:

 1. سردار مجنونJanuary 2, 2009 at 6:07 AM

  آمده ام تا که شاید در پشت غار حرای نگاهت به انتظار وحی بمانم ...
  مهلت دیداری ده
  سوگند به دلت ؛ که دل تنگ بوده ام
  سوگند به قلمت ؛ که قلم در عطش دیدار بی تاب بوده است ...

  وبلاگت واقعا زیباست

  گاهی وقتا اگه وقت داشتی یادی هم از ما کن

  یه جمله معروف است که میگه عاشق هرگز به عشقش نمیرسه و اینه قشنگی و زیبایی عشق

  ReplyDelete
 2. سردار مجنونJanuary 2, 2009 at 6:07 AM

  آمده ام تا که شاید در پشت غار حرای نگاهت به انتظار وحی بمانم ...
  مهلت دیداری ده
  سوگند به دلت ؛ که دل تنگ بوده ام
  سوگند به قلمت ؛ که قلم در عطش دیدار بی تاب بوده است ...

  وبلاگت واقعا زیباست

  گاهی وقتا اگه وقت داشتی یادی هم از ما کن

  یه جمله معروف است که میگه عاشق هرگز به عشقش نمیرسه و اینه قشنگی و زیبایی عشق

  ReplyDelete
 3. سردار مجنونJanuary 2, 2009 at 6:07 AM

  آمده ام تا که شاید در پشت غار حرای نگاهت به انتظار وحی بمانم ...
  مهلت دیداری ده
  سوگند به دلت ؛ که دل تنگ بوده ام
  سوگند به قلمت ؛ که قلم در عطش دیدار بی تاب بوده است ...

  وبلاگت واقعا زیباست

  گاهی وقتا اگه وقت داشتی یادی هم از ما کن

  یه جمله معروف است که میگه عاشق هرگز به عشقش نمیرسه و اینه قشنگی و زیبایی عشق

  ReplyDelete
 4. سردار مجنونJanuary 2, 2009 at 6:07 AM

  آمده ام تا که شاید در پشت غار حرای نگاهت به انتظار وحی بمانم ...
  مهلت دیداری ده
  سوگند به دلت ؛ که دل تنگ بوده ام
  سوگند به قلمت ؛ که قلم در عطش دیدار بی تاب بوده است ...

  وبلاگت واقعا زیباست

  گاهی وقتا اگه وقت داشتی یادی هم از ما کن

  یه جمله معروف است که میگه عاشق هرگز به عشقش نمیرسه و اینه قشنگی و زیبایی عشق

  ReplyDelete
 5. اوه! چه قدر باید سخت باشد برای امیرانه که نتواند در وبلاگ بنویسد. گویی دستانش را بسته اند و قلم و کاغذ روی میز است! سبحان الله!

  ReplyDelete
 6. سالهاست الله و اعلم میگویم -  چه مزه ایست   جان برار  ؟  

  ReplyDelete
 7. قسم به اسمهای نشنیده وقتی که 4 بار، 4بار پیغامشان دیده می شود پس تبارک الله!

  ReplyDelete
 8. پس همینو چطوری نوشتین؟

  ReplyDelete
 9. فقط می تونم تیتر بذارم صفحه اصلی باز نمیشه که نمیشه

  ReplyDelete