Friday, January 2, 2009

سینما سینما

مرد مو مشکی و چهار شانه،با چشمانی نافذ و گونه های استخوانی،زن بلوند با بینی کمی بزرگ که انگار نه زیبا تر که جذاب ترش می کند،روی تپه ای مشرف به شهر ایستاده اند.مرد به زن نگاه می کند،دستش را می گیرد


-مرد:با من ازدواج می کنی؟


-زن(نگاه سرخورده ای به مرد می اندازد،نگاهی که انگار دارد می گوید چطور می توانی لذت این این لحظه را با این سوال خراب کنی):پیرو!


-مرد(آشفته دست هایش را تکان می دهد،مثل همه ایتالیایی ها وقتی عصبی می شوند):پس چرا باهام می ای بیرون؟چرا ها؟


-زن:(مثل مادری که با شفقت به کودکش نگاه می کند خیره می شود به مرد):کاش دوست نداشتم،یا خیلی بیشتر دوست داشتم


شرح صحنه ای از این فیلم آنتونیونی


پی نوشت:با خودم فکر کردم:آره،همینه.ما همیشه با کم دوست داشتن ها و بد دوست داشتن هاست که به خودمون و دیگران صدمه می زنیم و نه با دوست نداشتن ها!

8 comments:

 1. به اندازه كافي و مورد انتظار دوست نداشتن هايمان دوست نداشته شدنمان !

  ReplyDelete
 2. نظرت چيه يه فكري راجع به سند رتبه اولي من بكني ؟!

  ReplyDelete
 3. خیلی دوسش داشتم.......

  ReplyDelete
 4. اگه نداشتن بود که اصلن مشکلی به وجود نمی امد!

  ReplyDelete
 5. این از اون یادداشتها بود که آدم می‌خواد بعد از خوندنش گریبان چاک دهد و نعره زنان به سر به بیایان گذارد چندان که دیگر اثری از وی بر جا نماند

  ReplyDelete
 6. با آزاده موافقم صددرصد!

  ReplyDelete
 7. من نداشتن مهارت در  بیان احساس دوست داشتن به  طرف دیگر رابطه را بد دوست داشتن تفسیر نمی کنم .
  به تعداد آدم ها روش هایی برای ابراز دوستی هست . خودمحوری و عدم درک متقابل دیگران سوتفاهم هایی را پدپد می آورد که به شکست رابطه می انجامد .بماند که سست شدن ها و قطع ارتباطات احساسی و دوستی گاه بدلیل آن است که یکی آتش تندتری دارد در اجاق ارتباط و بیشتر مایه می گذارد از خودش دیگری هر دم بیلی دوست می دارد و می خواهد دوست داشته باشد  به سبکی کاملا خودمحورانه و آزادانه ( کم دوستدارانه تر ).
  ارتباط عاشقانه و دوستی ها اگر مثل ترازو متوازن باشد دوام می یابد .که طرفین کفه های این ارتباط باشند .وقتی یکی سنگین و ابری می شود دیگری باید سبک و آفتابی شود .و هر بار باید جا عوض کنند تا یکی متوقع و دیگری سرخورده نشود ا. عطا را به لقای طرفش بخشد و از خیر ارتباط بگذرد.
  کاش عمل کردن باورهایمان به همین سادگی بیان باورهایمان  می بود .

  ReplyDelete
 8. این پی نوشتتو میدم با طلا بنویسن بزارم یه جایی که همیشه ببینمش

  ReplyDelete