Saturday, December 20, 2008

شور قلب،شعف نگاه

...می‌خواهم بگویم هر زنی، در هر وضعیتی، استحقاقش را دارد که کسی را داشته باشد که وقتی نگاهش می‌کند، چشم‌هایش برق بزند. که کسی باشد که این طور به مهر نگاهش کند...


زنی باید باشد که چنان عاشقانه دوستش بداری که بعد ها در ذهن یا بیرون از ذهن،او بتواند از تو ثروتمند تر یا جذاب تر یا باهوش تر پیدا کند اما هرگز نتواند کسی را بیابد که چون تو عاشقانه به تمامی دوستش داشته باشد.زنی که هر بار نگاهش می کنی،چشمانت برق بزند،قلبت غرق شعف شود و دستانت...و دستانت برای گرمای تنش بی تابی کنند.زنی که بداند تو حاضری یک عمر با تصویری چنین از سرخوشیش،سر خوش باشی،راضی باشی...شاد باشی.زنی که چنان عاشقت کند که هرگز قلبش برای لحظه ای در حسرت عشق نماند...و چه راه درازی باید طی شود برای این طور عاشق شدن و چه خام دستانه است تصور اینکه با نگاه اول، در هفته دوم یا ماه سوم می شود چنین عشقی داشت.این عشق زمان می خواهد،شناخت می خواهد،عشق می خواهد و راست می گوید سرهرمس مغموم این روزهایمان، که چنین عشقی محصول تفاهم است،دستاورد یک تلاش دو نفره آگاهانه،حاصل عشق کردن دو نفر با عشق...زنی باید باشد که چنین عاشقت کند و بگذارد چنان عاشقش باشی که دروصف ناید،زنی باید باشد...

7 comments:

 1. تنها نشسته‌ای
  چای می‌نوشی
  و سيگار می‌کشی.
  هيچ‌کس تو را به ياد نمی‌آورد.
  اين همه آدم،
  روی کهکشان به اين بزرگی
  و تو
  حتی
  آرزوی يکی نبودی!

  ReplyDelete
 2. بودن اش خوبه ...بودن خوبش خوبه!

  ReplyDelete
 3. فکر کنم خص.صی ات و چک کنی بد نباشه!!!

  ReplyDelete
 4. یادم نیست سخن کیه ولی
  همه زن ها میتونن زیبا و رویایی باشن به شرطی که هنر زیبا بودن رو خوب بلد باشن

  ReplyDelete
 5. نه امیر جان این‌طوری نیست حداقل برای من که  نیست. اون زن هم باید همون‌قدر یا در همون حد دوست داشته باشه اون مرد رو وگرنه اینکه کسی دوستت داشته باشه اون هم این طوری و تو نه، خوب که نیست عذاب‌اوره.

  ReplyDelete
 6. من کجا گفتم یکی دوست داشته باشه و اون دیگری نه؟

  ReplyDelete